Beleidskader stadsvernieuwing

Gent is een stad die voortdurend in beweging is. Tal van grote projecten en kleinere woonprojecten veranderen het beeld van de stad en zorgen voor een constante dynamiek. Deze grote projecten hebben als doel verloederde wijken of stadsdelen een nieuw elan te geven, er de levenskwaliteit te verhogen en extra woongelegenheden te creëren in combinatie met andere stedelijke functies. Om deze projecten te realiseren is er een breed beleidskader nodig. Waar kunnen nieuwe woningen bijkomen en hoeveel? Hoe kunnen we deze woningen in een leefbare, groene omgeving inpassen? Met oog voor de klimaatuitdagingen van de toekomst en in relatie tot een goed gestructureerd openbaar domein? Dit alles krijgt een antwoord in onderstaande beleidsdocumenten.