Bedrijventerrein Wiedauwkaai

Stad Gent ontwikkelt bedrijventerrein Wiedauwkaai sinds het najaar 2014 als kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO’s.

Samen met stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de NMBS richten we de komende jaren een gebied van 14.5ha in voor KMO’s met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². De beschikbare bedrijfsgronden brengen we in verschillende fasen op de markt. Als bedrijf kan je je kandidaat stellen voor 1 of meer kavels met een maximum oppervlakte van 5000m².

Daarnaast creëren we ook ruimte voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving. 

Voordelen van bedrijventerrein Wiedauwkaai

De ontwikkelaars willen dit bedrijventerrein duurzaam ontwikkelen voor KMO’s, bij voorkeur maakbedrijven, met een hoge tewerkstelling. Deze duurzaamheid vertaalt zich op 3 niveaus: inrichting, uitgifte en beheer. Dat heeft ook voor jouw bedrijf heel wat voordelen:

  • Jouw perceel kan maximaal ontwikkeld worden, want we leggen alle groen centraal aan en beheren het centraal
  • Je krijgt een individueel begeleidingstraject bij de opmaak van je bouwplannen, met focus op energie en materialen
  • CO2-neutraal elektriciteitsverbruik en eventuele productie
  • Goed bereikbaar bedrijventerrein, ook met de fiets en het openbaar vervoer
  • Bedrijfskavels zijn te koop voor een vaste prijs van € 139/m². Je bedrijf kan via een waarborgregeling nog € 3/m² terugkrijgen

Procedure en timing

  1. Bedrijven met interesse kunnen zich aanmelden zolang er kavels beschikbaar zijn
  2. Er volgt een screeningsprocedure om na te gaan of kandidaten geschikt zijn voor vestiging op het bedrijventerrein
  3. Geselecteerde kandidaat-bedrijven kunnen na de screeningsprocedure de koopovereenkomst ondertekenen waarna we een begeleidingstraject opstarten
  4. Kavels van het bedrijventerrein zijn bouwrijp bij verlijden van de akte

Meer weten of inschrijven?

Contacteer het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent): via 09 210 10 60 of ondernemen@stad.gent

Dit project krijgt de steun van de Vlaamse Overheid, het Federaal Grootstedenbeleid en EFRO.