Sociaal Verhuurkantoor Gent

Heb je een beperkt inkomen, dan kan je je aanmelden voor een sociale woning bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

Wat is het Sociaal Verhuurkantoor Gent?

Het Sociaal Verhuurkantoor Gent verhuurt woningen aan gezinnen met een beperkt inkomen, onder bepaalde voorwaarden. Dit zijn woningen van privé-eigenaars in beheer bij SVK Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

Om je in te schrijven bij SVK Gent moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je bent meerderjarig (of een begeleid minderjarige);
 • Je netto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan (voor 2019);
  • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
  • 26.934 euro voor een alleenstaande met handicap ;
  • 37.276 euro in alle andere gevallen, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste;

Het SVK bekijkt je inkomen van drie jaar voor je inschrijving.

 • Je hebt geen eigendom (huis of bouwgrond) in België of in het buitenland;
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Hoe kan je inschrijven?

SVK-woningen worden uitsluitend toegewezen aan kandidaten met een laag inkomen een specifieke woonnood, zoals reglementair vastgelegd. Inschrijvingen verlopen daarom steeds op doorverwijzing. De doorverwijzer bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt om je in te schrijven.

In Gent kan je terecht bij OCMW Gent, de Woonwijzers of het Opvanginitiatief Gent. Wil je je aanvraag doen bij OCMW Gent? Zoek hieronder het welzijnsbureau in je buurt.

Opgelet: Alle meerderjarige gezinsleden worden beschouwd als kandidaat-huurder en moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

De eigenlijke inschrijving gebeurt enkel op afspraak:

 • Je krijgt een uitnodiging per brief waarin ook alle documenten opgesomd staan die je moet meebrengen naar de afspraak.
 • Samen met een medewerker van het SVK vul je het inschrijvingsformulier in.
 • Je krijg je een inschrijvingsnummer en komt in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders terecht. Je zal ook een inschrijvingsbewijs ontvangen.

Meer info vind je op de website van SVK Gent.

Zoek je welzijnsbureau

Sociaal Verhuurkantoor Gent