Riolering en drinkwater

Contacteer FARYS voor uw vragen of opmerkingen over de riolering- en drinkwatervoorzieningen.

FARYS beheert het drinkwater- en rioleringsnet van de Stad Gent.

Heeft u vragen of opmerkingen over de riolering of over de drinkwatervoorziening dan kunt u steeds bij FARYS terecht.

Hieronder vindt u de meest relevante contactgegevens:

Doorgeven meterstanden (niet bij verhuis): FARYS

Defectennummer water (24 op 24 en 7 dagen op 7):
078 35 35 88

Algemeen nummer klantendienst FARYS:
078 35 35 99 of surf naar het klantenloket van FARYS.

(ma. tot vr. van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur)

Bel het algemeen klantennummer voor:

 • Nieuwe huisaansluiting (aanvraag)
 • Melden van een verhuis
 • Keuring van de binneninstallatie
 • Aanvraag putwateranalyse
 • Algemene vragen en informatie over water, afvalwater, riolering
 • Algemene vragen en informatie over groendaken, afkoppeling van hemelwater...

Wateroverlast

Wat moet ik doen bij een ondergelopen kelder/woning?

Belangrijk om te weten is dat FARYS geen pompinstallatie heeft. FARYS kan dus geen kelders leegpompen. Enkel de Brandweer kan dat.

Als een kelder of woning volledig ondergelopen is of als het water stijgt en op die manier de kelder of woning bedreigt.
 • Het is dringend: Contacteer de 100-centrale.
  Zij dispatchen verder naar de Brandweer.
 • Het is niet dringend: Ga naar het e-loket van de Brandweer of contacteer de Brandweer op hun algemeen nummer 09 268 88 48 of op 09 268 88 46
Als je merkt dat de riolering niet meer goed werkt of het water loopt niet goed weg (bvb. in het toilet), maar er is geen bedreiging voor de woning/kelder
 • Contacteer FARYS op het defectennummer 078 35 35 88

Respecteer de riolering


Met dit ludieke filmpje wil FARYS duidelijk maken dat er enkel regenwater in onze rioolroosters hoort en geen huishoudelijk afval. Verstopte rioolroosters zijn zeker niet de enige, maar wel een belangrijke oorzaak van wateroverlast. Bovendien trekken etensresten in de rioolroosters ook ongedierte aan.