Woonpremie Woonkwaliteit

Wie eigenaar is van een Gentse woning waar nog verbeteringswerken aan moeten gebeuren, kan in aanmerking komen voor deze premie.

Deze Gentse premie kan je aanvragen voor 4 types verbeteringswerken aan je woning:
 • vochtweringswerken
 • werken aan de centrale verwarming en water
 • elektriciteitswerken 
 • voor de installatie van elementair sanitair

Eigenaars van een appartement, studio, kamerwoning of woonboot kunnen ook in aanmerking komen.

 

Premievoorwaarden

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan deze premie gekoppeld; zo moet de woning binnen het Gentse grondgebied liggen en moet je binnen een bepaalde inkomen-categorie liggen.

De exacte voorwaarden voor deze premie vind je terug in het premiereglement.
Je kan de premie aanvragen tot en met 31 december 2020.

 

Premiebedrag

Jouw premiebedrag wordt berekend op basis van verschillende factoren, de twee belangrijkste zijn:

 • de kostprijs van de uitgevoerde werken waarvoor je facturen indiende die in aanmerking komen
 • je inkomens-categorie

De exacte premiebedragen vind je terug in het premiereglement.

 

Je premie aanvragen

Je kan deze premie aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd:

 • online
 • Je kan het aanvraagformulier downloaden en per post opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Wonen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
  Je kan het ons ook persoonlijk bezorgen tegen ontvangstbewijs in één van de woonwijzers van de Stad Gent. 

Je bent ook van harte welkom voor een wegwijsgesprek woonpremies waar wij jou advies geven op maat. Je kan online een afspraak maken of ons bellen via 09/266.76.40.
Alle gegevens en openingsuren van de Dienst Wonen vind je hier.

 

Benodigdheden voor je aanvraag

 1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de werken
  - opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden van alle meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager (enkel voor eigenaar-bewoners, niet nodig in geval van verhuur)
 3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Bewijs van handicap (indien van toepassing)
 5. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst
 6. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van de volledige installatie
 7. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme of van de installateur.

 

Extra info bij het aanvragen van je premie:

 • Je kan de premie aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd en na ontvangst van de facturen (de facturen mogen 1 jaar oud zijn).
 • Het minimum bedrag van elke factuur is 50 euro (excl. btw).
 • Je kan de premie aanvragen per ingreep of tegelijkertijd tot aan het maximum totaal premiebedrag.
 • De Dienst Wonen beoordeelt de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende bewijsstukken op.

Maak een afspraak

Wegwijsgesprek Woonpremies