Woonpremie Energie

Met de woonpremies Energie voor energiebesparende maatregelen maak je jouw renovatie stapsgewijs betaalbaar.

Inhoud

Waarover gaat het?

Heb je vragen ivm de woonpremie? Ook in coronatijden helpen we je graag verder! Bel ons gerust tijdens de kantooruren of stuur een mail naar milieuenklimaat@stad.gent. Online subsidieaanvragen lopen gewoon door.

Update 19 oktober 2020: Liepen je werken ook vertraging op door de coronacrisis?
Wie een goedgekeurde offerte van ten laatste 31 december 2020 kan voorleggen, kan de energiepremie van de stad Gent nog aanvragen tot 30 juni 2021.  

Meer info over de dienstverlening van de Energiecentrale vind je hier.

 

Wil je energiezuinig renoveren, dan kun je rekenen op financiële steun van de Stad Gent.

Het pakket bevat meerdere subsidies voor energiebesparende maatregelen:

 • Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking;
 • Subsidie dakvernieuwing;
 • Subsidie ramen;
 • Subsidie diensten leerwerkplekken OCMW Gent en andere erkende sociale economie projecten;
 • Subsidie gevelisolatie;
 • Subsidie vloerisolatie;
 • Subsidie wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem;
 • Subsidie warmtepomp/warmtepompboiler;
 • Subsidie zonneboiler;
 • Subsidie hybride warmtepomp.

Gratis renovatiebegeleiding

De Stad biedt Gentenaars ook advies en gratis renovatiebegeleiding aan bij energiezuinige renovaties. Via de Energiecentrale kun je telefonisch of via e-mail terecht met vragen, en boek je afspraken voor technisch advies aan huis.

De brochure ‘Woonpremies in Gent’ geeft een overzicht van alle premies om jouw woning in Gent energiezuinig, kwalitatief en comfortabel te maken.

Wat zijn de voorwaarden?

Deze subsidieregeling geldt voor eigenaars, bewoner-eigenaars, bewoner-huurders, verenigingen van mede-eigenaars, verantwoordelijken van erkende feitelijke verenigingen en personen gemachtigd op te treden als rechtspersoon.

De subsidies zijn van toepassing op bestaande panden bestemd voor huisvesting, panden van erkende verenigingen, gelegen in Gent. Ook woonboten die een vergunning en een adres hebben, komen in aanmerking.

De voorwaarden zijn verschillend per subsidie.

Ze geven telkens aan:

 • hoeveel het maximaal belastbaar inkomen mag bedragen;
 • in welke hoedanigheid je welke premies kan aanvragen;
 • aan welke technische voorwaarden de werken moeten voldoen.

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

Opgelet: 
Het subsidiereglement wordt verlengd tot 30 juni 2021.
Aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2021 moeten voor elke factuur ook een ondertekende offerte bevatten opgemaakt voor 31 december 2020.

Je vindt hier ook de geïndexeerde inkomens voor 2018, 2019 en 2020.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De bedragen hangen af van de soort subsidie en de inkomenscategorie waartoe je behoort.
Raadpleeg hiervoor het reglement.

Zijn er uitzonderingen?

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving.
 • Vereniging van mede-eigenaars (VME). Eigenaars van een woongelegenheid in een appartementsgebouw kunnen wel een subsidie aanvragen voor werken aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarbij de factuur op naam van de VME of de syndicus staat. De subsidieaanvraag voor gemeenschappelijke werken kan ingediend worden door elke eigenaar van een woongelegenheid op zich of gebundeld voor meerdere eigenaren door de verantwoordelijke van de VME.
 • De subsidie kan niet gecombineerd worden met deze binnen het “Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden”goedgekeurd in de Gemeenteraad van 28 april 2014 en het “Subsidiereglement voor renovatieprojecten ten behoeve van de sector creatieve economie in de wijk Rabot-Blaisantvest voor de periode 2014 – 2017” goedgekeurd in de Gemeenteraad van 23 september 2013.
 • De subsidie voor wand- of vloerverwarming, hybride warmtepomp, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler kan niet gecombineerd worden met het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 september 2014. Het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit ondersteunt werken aan de installaties voor verwarming en warm water, andere dan deze die hier opgesomd worden.

Wat heb ik nodig?

 • offertes, aanslagbiljet van de belastingen van het laatste aanslagjaar, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten. Die documenten moet je als bijlage aan je aanvraag toevoegen.
 • jouw token of elektronische identiteitskaart als je online wil ondertekenen;
 • Ben je huurder? Voeg dan ook het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders' toe.
 • Heb je een Mijn Gentprofiel, dan volg je ook online de status van je dossier op. 

 

Wat moet je doen?

Ben je een natuurlijk persoon of vertegenwoordig je een feitelijke vereniging, dan kan je je aanvraag doen op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Maak vooraf jouw Mijn Gentprofiel aan. 
 • Vul online het webformulier in en laad ALLE bewijsstukken op.
 • Je krijgt een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend? Dan is jouw aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je niet online ondertekend? Print dan de pdf met de samenvatting van jouw aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Via je Mijn Gentprofiel volg je op elk moment de status van jouw dossier op.

 

Minder snel en papiervretend

 • Druk het juiste aanvraagformulier af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe. Je zal merken dat het een hele papierbundel wordt, als je meerdere werken liet uitvoeren.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

Regelgeving

Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2021

Gelijkaardige producten

Woonpremie Woonkwaliteit