Woonpremie Energie

Met de woonpremies Energie voor energiebesparende maatregelen maak je jouw renovatie stapsgewijs betaalbaar.

Inhoudstafel

 

Heb je vragen ivm de woonpremie? Ook in coronatijden helpen we je graag verder! Bel ons gerust tijdens de kantooruren of stuur een mail naar milieuenklimaat@stad.gent. Online subsidieaanvragen lopen gewoon door.

Meer info over de dienstverlening van de Energiecentrale vind je hier.

 

Beschrijving

Wil je energiezuinig renoveren, dan kan je rekenen op financiële steun van de Stad Gent.

Het pakket bevat meerdere subsidies voor energiebesparende maatregelen:

 • Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking;
 • Subsidie dakvernieuwing;
 • Subsidie ramen;
 • Subsidie diensten leerwerkplekken OCMW Gent en andere erkende sociale economie projecten;
 • Subsidie gevelisolatie;
 • Subsidie vloerisolatie;
 • Subsidie wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem;
 • Subsidie warmtepomp/warmtepompboiler;
 • Subsidie zonneboiler;
 • Subsidie hybride warmtepomp.

Gratis renovatiebegeleiding
De Stad biedt Gentenaars ook advies en gratis renovatiebegeleiding aan bij energiezuinige renovaties. Via de Energiecentrale kan je telefonisch of via e-mail terecht met vragen, en boek je afspraken voor technisch advies aan huis.

De brochure Woonpremies in Gent geeft een overzicht van alle premies om jouw woning in Gent energiezuinig, kwalitatief en comfortabel te maken.

Voorwaarden

Deze subsidieregeling geldt voor eigenaars, bewoner-eigenaars, bewoner-huurders, verenigingen van mede-eigenaars, verantwoordelijken van erkende feitelijke verenigingen en personen gemachtigd op te treden als rechtspersoon.

De subsidies zijn van toepassing op bestaande panden bestemd voor huisvesting, panden van erkende verenigingen, gelegen in Gent en woonboten die een vergunning en een adres hebben.

De voorwaarden zijn verschillend per subsidie. Ze geven telkens aan:

 • hoeveel het maximaal belastbaar inkomen mag bedragen;
 • in welke hoedanigheid je welke premies kan aanvragen;
 • aan welke technische voorwaarden de werken moeten voldoen.

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

Je vindt hier ook de geïndexeerde inkomens voor 2018, 2019 en 2020.

Bedrag

De bedragen hangen af van de soort subsidie en de inkomenscategorie waartoe je behoort.
Raadpleeg hiervoor het reglement.

Benodigdheden

Je voegt bij jouw aanvraag offertes, aanslagbiljet van de belastingen van het laatste aanslagjaar, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto's of eventueel andere gevraagde documenten toe.
Ben je huurder, voeg ook het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders' toe.

Online:

 • Voeg een pdf van de documenten toe.
 • Onderteken met jouw token of elektronische identiteitskaart
 • Met een Mijn Gentprofiel kan je online de status van jouw dossier opvolgen.

 

Uitzonderingen

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving.
 • Vereniging van mede-eigenaars (VME). Eigenaars van een woongelegenheid in een appartementsgebouw kunnen wel een subsidie aanvragen voor werken aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarbij de factuur op naam van de VME of de syndicus staat. De subsidieaanvraag voor gemeenschappelijke werken kan ingediend worden door elke eigenaar van een woongelegenheid op zich of gebundeld voor meerdere eigenaren door de verantwoordelijke van de VME.
 • De subsidie kan niet gecombineerd worden met de subsidies binnen het 'Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden' en het 'Subsidiereglement voor renovatieprojecten ten behoeve van de sector creatieve economie in de wijk Rabot-Blaisantvest voor de periode 2014 – 2017'.
 • De subsidie voor wand- of vloerverwarming, hybride warmtepomp, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler kan niet gecombineerd worden met het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit. Het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit ondersteunt werken aan de installaties voor verwarming en warm water, andere dan deze die hier opgesomd worden.

Procedure

Ben je een natuurlijk persoon of vertegenwoordig je een feitelijke vereniging, dan kan je je aanvraag doen op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Maak vooraf jouw Mijn Gentprofiel aan.
 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die jij nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van jouw aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is jouw aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van jouw aanvraag af, plaats er jouw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Je volgt op elk moment de status van uw dossier op.

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het juiste Word-document op deze pagina af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe. Je zal merken dat het een hele papierbundel wordt, als je meerdere werken liet uitvoeren.
 • Verzend jouw volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Voor rechtspersonen is er momenteel enkel een Word-document beschikbaar.