Mijn woning ligt in een waardevol gebied

Bepaalde gebouwen genieten een bijzondere bescherming om hun culturele, historische, esthetische of architecturale waarde.

Bepaalde gebieden in de stad zijn aangeduid als zones van culturele, historische en/of esthetische waarde (CHE-zone). Andere woningen staan opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen omwille van de architecturale waarde. Wat betekent dit voor jou als eigenaar?

Waar liggen de CHE-zones?

Op de stadskaart van Gent kan je opzoeken of je woning in een CHE-zone in de binnenstad of een van de randgemeenten ligt.

Welke gevolgen heeft dit?

Ligt je woning binnen een CHE-gebied dan moet je voor werken die je wil uitvoeren het advies vragen van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie.

Wat is de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?

De Vlaamse overheid kan het behoud van erfgoed stimuleren door een inventaris vast te stellen. Hiermee bevestigt zij de architecturale waarde van een pand.

Wat zijn de gevolgen?

Voor woningen die op de Inventaris staan, zijn er rechten en plichten. Zo kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een erfgoedpremie.

Meer weten?

Alle informatie over de rechten en plichten en de inventaris vind je op onroerenderfgoed.be.