Aanvraag afwijking verkavelingsvoorschriften

Om af te wijken van de geldende voorschriften binnen een verkaveling vraag je in jouw aanvraagdossier een verkavelingsafwijking aan.

Inhoud

Waar gaat het over?

De voorschriften van een geldende verkaveling leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling mag gebouwd worden, wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen mogen zijn, de materiaalkeuze, en dergelijke meer. Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er voor dat er binnen de verkaveling kan gestreefd worden naar een bepaalde uniformiteit. De wetgeving VCRO (artikel 4.4.1) laat je toe om met jouw aanvraag beperkt af te wijken van deze verkavelingsvoorschriften. Zo kan je een afwijking aanvragen voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. De afwijkingen gelden enkel voor een bepaalde kavel.

De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak worden niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij er in die voorschriften uitdrukkelijk staat dat de plaatsing van de zonnepanelen of zonneboilers uitdrukkelijk verboden is.

Wat zijn de voorwaarden?

De afwijkingen moeten beperkt van aard zijn en kunnen enkel toegestaan worden voor afwijkingen met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Afwijkingen van de verkavelingsvoorschriften kunnen niet worden toegestaan voor:

  1. de bestemming;
  2. de maximaal mogelijke vloerterreinindex;
  3. het aantal bouwlagen.

Een aanvraag tot afwijking zorgt er voor dat er in de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek wordt georganiseerd.

Wat heb ik nodig?

Lees eerst de tips bij voorbereiding van je omgevingsvergunningsaanvraag alvorens je dossier samen te stellen.