Informatievergaderingen voor vergunningsaanvragen

Hier vind je de geplande informatievergaderingen voor omwonenden betreffende omgevingsvergunningsaanvragen

Een informatievergadering voor een aanvraag is noodzakelijk als die betrekking heeft op de exploitatie van een in de eerste klasse ingedeelde inrichting of activiteit, die een project-MER omvat.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op volgende digitale informatievergadering(en):

Informatievergadering 1

Betreffende

het verder exploiteren en veranderen van een categorie 1- en categorie 2-stortplaats met solidificatie, behandelingsinstallatie en lagunering van bagger- en ruimingsspecie (IIOA + SH + bijstelling) - OMV_2020074218

Aanvrager

Oostvlaams Milieubeheer nv

Datum en tijdstip 

1 februari 2021 om 19u30

Neem deel aan de vergadering

Klik op deze link om deel te nemen aan de digitale informatievergadering. De opname blijft via dezelfde link beschikbaar tot en met 23 februari 2021, de laatste dag van het openbaar onderzoek.
Kon je de digitale infovergadering niet volgen? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

Privacy

De digitale informatievergadering zal opgenomen worden. Wil je niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?

  • Tot 6 februari 2021 kan je vragen over het dossier stellen via het e-mailadres karine.vanderslycke@bovaenviroplus.be
  • Je kan ook vragen stellen tijdens de informatievergadering. 
  • De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.

Informatievergadering 2

Betreffende

het verder exploiteren en veranderen van een elektriciteitscentrale + bijstelling - OMV_2020037397

Aanvrager/exploitant

Luminus NV 

Datum en tijdstip 

2 februari 2021 om 19u30

Neem deel aan de vergadering

Klik op deze link om deel te nemen aan de infovergadering. Kan je de digitale infovergadering niet volgen? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

Privacy

De digitale informatievergadering zal opgenomen worden. Wil je niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?

  • Meer informatie over dit dossier kan je navragen bij OCGT-Ringvaart@luminus.be
  • Heb je vragen, dan kan je die stellen tijdens de informatievergadering. 
  • De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.

Informatievergadering 3

Betreffende

het veranderen van een productie- en distributiebedrijf van detergenten en zepen (IIOA + SH + bijstelling) – OMV_2018095214

Aanvrager

CHRISTEYNS nv

Datum en tijdstip 

16 februari 2021 om 19u30

Neem deel aan de vergadering

Klik op deze link om deel te nemen aan de digitale informatievergadering. 
Kan je de digitale infovergadering niet volgen? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

De opname blijft via dezelfde link beschikbaar tot en met 9 maart 2021, de laatste dag van het openbaar onderzoek.

Privacy

De digitale informatievergadering zal opgenomen worden. Wil je niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?

  • Je kan ook vragen stellen tijdens de informatievergadering. 
  • De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.
  • Tot en met 21 februari 2021 kan je nog vragen stellen over dit dossier via johan.hofman@christeyns.com. De vragen en antwoorden zullen hieronder voor iedereen beschikbaar zijn.