Afspraak: inzage dossier bij de Balie Bouwen

Door de coronamaatregelen is de Balie Bouwen tijdelijk gesloten, dienstverlening is enkel mogelijk via mail en telefonisch.

Inhoud

Waar gaat het over?

Inspraak bij nieuwe ruimtelijke plannen of wijzigingen aan regelgeving rond bouwen.

Bij de opmaak of aanpassing van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een wijziging van het Algemeen Bouwreglement, een nieuwe naamgeving voor een plaats of straat … heb jij als burger inspraak. Soms verloopt dit via een openbaar onderzoek. Je kan het dossier inkijken bij de Balie Bouwen en daar ook eventuele bezwaren op papier afgeven. 

Hoeveel kost het?

Gratis.

Wat heb ik nodig?

Een dossiernummer, indien dat er is, of het correcte adres, of de naam van het RUP.