Openbare onderzoeken tijdens vergunningsaanvragen / Beslissingen

Bij sommige aanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project.

Bekijk alle lopende onderzoeken/beslissingen in Gent

Op de digitale overzichtslijst van de Stad Gent vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en de recente beslissingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen op het grondgebied van de stad Gent.

 

Waar kan ik een openbaar onderzoek raadplegen of een beslissing inkijken?

Digitaal inkijken

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Inkijken bij de Balie Bouwen

Openbare onderzoeken kan je ook bij de Balie Bouwen komen inkijken, na afspraak.

Wil je bezwaar indienen?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen een bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunningsaanvraag. Wil je een bezwaar indienen of beroep aantekenen tegen een beslissing, raadpleeg dan het Omgevingsloket.

Een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek kan ook bij de Balie Bouwen. Je geeft je schriftelijk bezwaar dan af tegen ontvangstbewijs. Maak hiervoor wel een afspraak.

Loopt er een onderzoek naar jouw dossier?

Als er een openbaar onderzoek nodig is, krijg je als omwonende een brief van de Stad.

Loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot jouw dossier, dan moet je tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gele affiche uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag.