Openbare onderzoeken tijdens vergunningsaanvragen / Beslissingen

Kijk de lopende openbare onderzoeken en beslissingen in.

Openbare onderzoeken

Bij sommige aanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. Als omwonende krijg je in dat geval een brief van de Stad Gent.

Waar kan ik een openbaar onderzoek raadplegen?

  • Digitaal inkijken

Op de digitale overzichtslijst van de Stad Gent vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van de Stad Gent.

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

  • Inkijken bij de Balie Bouwen of bij de Dienst Milieu en Klimaat

Openbare onderzoeken kan je ook komen inkijken, na afspraak.
Maak een afspraak voor een omgevingsvergunning Bouwen bij de Balie Bouwen. Voor een omgevingsvergunning Milieu maak je een afspraak bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Hoe kan ik een bezwaar indienen?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen een bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunningsaanvraag. Wil je een bezwaar indienen, raadpleeg dan het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kan je een digitaal bezwaar indienen.

Een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek kan ook schriftelijk via een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte bij de Balie Bouwen of Dienst Milieu en Klimaat. Je geeft je schriftelijk bezwaar dan af tegen ontvangstbewijs. 1 van de drie manieren volstaat om je bezwaar in te dienen.

Maak voor een omgevingsvergunning Bouwen een afspraak bij de Balie Bouwen
Voor een omgevingsvergunning Milieu maak je een afspraak bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Wat moet ik doen als er een  openbaar onderzoek loopt naar mijn dossier?

Loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot jouw dossier, dan moet je tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gele affiche uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Beslissingen

  • Beslissingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen.

Op de digitale overzichtslijst van de Stad Gent vind je een overzicht van alle recente beslissingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen op het grondgebied van de stad Gent.

Wil je een beroep aantekenen tegen een beslissing, raadpleeg dan het Omgevingsloket.

  • Gemeenteraadsbesluiten over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

Op de raadpleegomgeving van de Stad Gent en OCMW Gent vind je alle gemeenteraadsbeslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg. Filter daarvoor op:

  • orgaan: gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
  • titel: OMV

Zoek je een bepaald dossier, dan kan je bij ‘titel’ ook het volledige dossiernummer ingeven, dat is het nummer dat na OMV staat.

Informatievergaderingen

Voor sommige aanvragen is een informatievergadering verplicht. Als omwonende krijg je dan een brief van de Stad Gent.
Bekijk de 
geplande (digitale) infovergaderingen over omgevingsvergunningsaanvragen van de Stad Gent.