Omgevingsvergunning: milieu

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een bedrijf wil starten of wijzigen dat hinderlijk kan zijn voor mens en milieu.

Of raadpleeg zelf de overzichtskaart van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en bijzondere plannen van aanleg (BPA's).

  • Bekijk al eens welk type aanvraag je wil doen.
  • Hier vind je alle wetgeving.
  • Wil je een bestaande inrichting met nog geldige milieuvergunningen veranderen, dan kan een uittreksel milieu-inlichtingen helpen om de vergunningenhistoriek en vergunde toestand te bepalen. Een uittreksel milieu-inlichtingen geeft een overzicht van de ARAB-, milieu- en omgevingsvergunningen van een perceel. Vraag kosteloos een uittreksel milieu-inlichtingen aan via milieuenklimaat@stad.gent.
    Oude milieudossiers kan je inkijken bij Archief Gent

 

Maak een afspraak

Door de strikte coronamaatregelen kunnen wij je enkel voor dringende en decretale zaken aan het loket verderhelpen:

Kom je graag naar ons loket? Maak dan telefonisch een afspraak, zodat we je op een efficiënte manier kunnen helpen.
Bel naar 09 268 23 01.

Heb je vragen ivm onderstaande onderwerpen, aarzel zeker niet om ons telefonisch te contacteren.
Bel naar 09 268 23 01. Dank voor je begrip. 

 

Indeling op basis van hinderlijkheid

Chemiereus, veeteeltbedrijf, dancing, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

 

Tot welke klasse behoort je inrichting?

Een handige tool om te vinden tot welke klasse je inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer.
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.

Het is echter mogelijk dat je je activiteit hier niet terugvindt.
Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

  • Meerdere inrichtingen of activiteiten

In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.
Bijvoorbeeld: Als je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de klasse 2 en moet je dus voor al jouw activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of Provinciale gesloten lijst.

  • Stedenbouwkundig én milieu

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?
Dan dien je één gemengde aanvraag in.

 

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan?

Elke aanvraag voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet je via een digitaal dossier indienen in het Omgevingsloket. Deze digitale toepassing brengt je vlotjes tot bij de relevante rubrieken voor jouw aanvraag.

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token.