Omgevingsvergunning: exploiteren

Sinds 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Dossiers die werden ingediend en nog niet beslist waren vóór 1 januari 2018, worden behandeld volgens de oude Vlaremwetgeving.