Aanstiplijst Hemelwater (terrein < 250m²)

De aanstiplijst hemelwater voegt u bij uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of uw melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, verder genoemd de ‘verordening inzake hemelwater’.

Tegelijk kunt u nagaan of uw aanvraag voldoet aan de hiermee verband houdende bepalingen uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, verder genoemd het ‘algemeen bouwreglement’.

Voorwaarden

Als het terrein waarop de werken plaats vinden kleiner is dan 250 m², vult u bijgevoegde aanstiplijst in.

Procedure

U vult de aanstiplijst Hemelwater in en voegt het bij uw bouwdossier.

Regelgeving

  • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Vul het downloadbare formulier in

Aanstiplijst hemelwater oppervlakte kleiner dan 250m2 DOC (218 KB)