Aanstiplijst hemelwater

U vult de aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent in en voegt het bij uw bouwdossier!

De ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

De Vlaamse regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving die dateert van 2004. Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2014 op aanvragen die vanaf die datum worden ingediend.

Met het nieuwe Bouwreglement van de Stad Gent zijn ook de aanstiplijsten hemelwater aangepast aan de Gentse regelgeving. Het is raadzaam om de ‘aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent’ bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning toe te voegen waarbij daken of verhardingen zijn gepland.