Wie ontwerpt een nieuwe Jupiter en Mercurius?

Ontwerper gezocht voor tweede fase vervangingsbouw Nieuw Gent

In 2016-2017 werd een stedenbouwkundige studie uitgevoerd door De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering. Die mondde uit in het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Zes verouderde sociale woontorens maken hierbij plaats voor nieuwe sociale woningen. 

Momenteel zijn de woontorens Mercurius en Jupiter aan de beurt als tweede fase binnen het globale project.  Ze werden opgeleverd in 1982 en zijn bouwtechnisch volledig uitgeleefd. Daarenboven voldoen de oppervlakten van de appartementen niet meer aan de huidige normen van de VMSW. Opdrachtgever WoninGent zoekt daarom een ontwerpteam voor de sloop en het ontwerp van twee nieuwe gebouwclusters, goed voor 190 wooneenheden. Mogelijk resulteert de opdracht in een bijkomende klus: Sloop en vervangingsbouw van de bestaande gebouwen Orion, Milenka en Aurora.

WoninGent wil aan de slag met een ontwerpteam dat diversiteit in de architecturale uitwerking van dit grote bouwproject kan garanderen, aangevuld met een studieteam dat de nodige technische ondersteuning kan bieden. Er wordt deskundigheid en ervaring in het ontwerpen en realiseren van toonaangevende projecten met betrekking tot meergezinsbouw, hoogbouw, sociale huisvesting, stedelijke woningbouw, wooninfrastructuur gevraagd. Ook kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten is noodzakelijk. Kandidaten moeten daarom 5 referentieprojecten aanreiken, gerealiseerd in de laatste 10 jaar.

 • Ereloon: Volgens modelcontracten VMSW
 • Indicatieve timing tweede deelopdracht:
  • Gunning ontwerpteam juli 2021
  • Voorstudie juli 2021- december 2021
  • Ontwerpproces: januari 2022- juni 2022
  • Omgevingsvergunning juli 2022
  • Aanbesteding en gunning: 2023
  • Aanvang der werken: september 2023
  • Voorlopige Oplevering: april 2026
 • Vergoeding: Een vergoeding van 7.500 euro (btw niet van toepassing) zal worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en een regelmatige offerte heeft ingediend, met uitzondering van de uiteindelijke gekozen opdrachtnemer

De selectieprocedure verloopt in twee fases. Slechts 5 kandidaten kunnen deelnemen aan de tweede fase. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.