Studenten in de tuin van de Sint-Pietersabdij

Waar huisvesten we studenten in Gent?

Oproep aan multidisciplinaire teams voor onderzoek rond studentenhuisvesting in Gent.

De voorbije twintig jaar verdubbelde het aantal studenten in Gent, van veertig- naar tachtigduizend. Daarvan zit een kleine helft op kot. Op diezelfde termijn kwamen er slechts 3.800 officiële studentenkamers bij.

Waar komen al die studenten dan terecht? Dat is de centrale vraag in een studie over studentenhuisvesting in de Gentse woonstad. De woondienst zoekt een multidisciplinair team dat onderzoekt hoe we beter gegevens kunnen verzamelen en monitoren. Het team moet ook de woonbehoeften van studenten in kaart brengen, en een globale visie ontwikkelen rond aanbodverruiming, ruimtelijke aspecten, beheer en handhaving van studentenhuisvesting in Gent.

De studie loopt 10 maanden voor een globale prijs van 60.000 € incl. BTW.