Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

​​​​​​​Publieke raadpleging 16 september - 14 november 2019, participatiemoment 8 oktober 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

De Provincie voorziet hiervoor overleg en inspraak. Alle Oost-Vlamingen kunnen deelnemen. Tijdens de periode van publieke raadpleging, van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019, kan iedereen de conceptnota inkijken en opmerkingen delen. Op 8 oktober 2019 houdt de Provincie een participatiemoment.

Waar kun je de conceptnota inkijken?

Hoe kun je opmerkingen indienen? Ofwel:

  • Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  • Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  • Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Neem deel aan het participatiemoment

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met experts? Kom dan langs tijdens het participatiemoment op dinsdag 8 oktober van 8u30 tot 18 uur in het Marriott Hotel Gent. Inschrijven kan op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.