Oproep kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers van de stadsbouwmeester

Beloftevolle lokale ontwerpers kunnen zich tot 5 juli inschrijven op de kandidatenlijst voor kleinere overheidsopdrachten.

De Stadsbouwmeester en de Stad Gent willen beloftevolle architecten met een lokale Gentse binding aan een eerste ontwerpopdracht voor de Stad helpen. De Stadsbouwmeester ambieert ruimtelijke en architecturale kwaliteit én wil kansen bieden voor innovatie. Om voor de overheid te kunnen werken, moet een ontwerper vaak een lijvig palmares kunnen voorleggen van reeds uitgevoerde overheidsopdrachten, en als nieuweling beschik je zelden over de juiste referenties. De stadsbouwmeester lanceert hierbij een oproep om beloftevolle innoverende ontwerpers een kans te bieden in de Gentse context, en stelt een kandidatenlijst samen voor kleinere overheidsopdrachten.

Over wat voor opdrachten gaat het?

Wat is de kandidatenlijst ontwerpers van de stadsbouwmeester?

Hoe kom je in aanmerking voor de kandidatenlijst?

Hoe kandideren?

Over wat voor opdrachten gaat het?

Het gaat over kleinere ontwerpopdrachten met een beperkt ereloon. Dit zijn minder complexe opdrachten volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij het ereloon voor de opmaak van het ontwerp beperkt is tot 144.000 euro (excl. btw). Voor opdrachten onder 30.000 euro (excl. btw) zal worden gewerkt met procedure via bestelbon.

Het gaat ook over diverse types van ontwerpopdrachten:

 1. voor sites, gebouwen en interieuropdrachten (optie 1)
 2. voor het ontwerp van straten en ingrepen op pleinen en parken (optie 2),
 3. voor stedenbouwkundig ontwerpend onderzoek en masterplannen (optie 3)

Dat de opdracht en het investeringsbedrag beperkter is, doet geen afbreuk aan de zoektocht naar innoverende ontwerphoudingen.

Wat is de kandidatenlijst ontwerpers van de stadsbouwmeester?

Via deze oproep wordt een kandidatenlijst opgesteld voor bovengenoemde types van opdrachten voor Groep Gent.

 • Geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan de beoogde criteria (zie verder) worden opgenomen op de kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers van de stadsbouwmeester. Opname op de lijst vormt geen onderdeel van een aanstellingsprocedure maar objectiveert het aanschrijven van ontwerpers. Het garandeert geen selectie voor opdrachten.
 • De kandidaten op de lijst kunnen later aangeschreven worden voor concrete ontwerpopdrachten in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.* Groep Gent kan ook opteren om een opdracht met bekendmaking te lanceren los van de kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers.
 • De kandidatenlijst zal gebruikt worden tot de globale aanstellingsleidraad Groep Gent operationeel is. Vermoedelijk is dit in 2021.

Hoe kom je in aanmerking voor de kandidatenlijst?

Om te weten of je in aanmerking komt, zijn er twee belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen

 1. Beloftevol. We willen kansen bieden aan “beloftevolle” en zoekende bureaus die nog maar beperkt of nog geen kansen hebben gekregen om een overheidsopdracht uit te voeren. Het aantal referenties van vergelijkbare overheidsopdrachten is dus in deze zoektocht geen criterium. We verwachten vakkennis (via enkele gerealiseerde projecten) en gedrevenheid in het ontwerp (via enkele ontwerpvoorbeelden).
 2. Lokaal. We willen kansen bieden om de Gentse architectuurscene meer body te geven. We zoeken daarom bureaus die lokaal verbonden zijn, ontwerpers die er wonen, studeerden, werk(t)en, stage liepen, of anders, maar alleszins ontwerpers die de stad kennen en voelen. We verwachten terreinkennis (via achtergrond ontwerper) en gedrevenheid naar de plek (via een motivatienota).

Hoe kandideren?

Stuur uiterlijk op 5 juli om 12u een dossier met volgende onderdelen via mail aan stadsbouwmeester@stad.gent (via wetransfer is prima voor zwaardere files)

 1. Met deze oproep willen we kennismaken met beloftevol ontwerptalent: OMSCHIJF JEZELF OF JE BUREAU EN JE ONTWERPACHTERGROND INCLUSIEF OPLEIDING/DIPLOMA op max 1pg A4 / 300 woorden. Voeg je diploma’s toe.
 2. Met deze oproep willen we kleinere bureaus aantrekken die ervaring willen opdoen in overheidsopdrachten: OMSCHRIJF JE MOTIVATIE OM DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN op max 1pg A4 / 300 woorden. EN OMSCHRIJF DUIDELIJK VOOR WELKE TYPE OPDRACHTEN JE WENST TE KANDIDEREN: OPTIES 1-2-3, MEERDERE OF ALLE OPTIES MOGEN.
 3. Met deze oproep zoeken we naar ontwerpers die een lokale gebondenheid met Gent voelen: MOTIVEER JE BAND MET GENT op max 1pg A4 / 300 woorden.
 4. Met deze opdracht mikken we wel op ontwerpers die reeds ontwerpervaring hebben en projecten realiseren. GEEF EEN OVERZICHT VAN ONTWERPOPDRACHTEN EN VOEG 3 TOT 5 REFERENTIES VAN EIGEN WERK TOE WAARVAN MINIMAAL 2 IN UITVOERING OF OPGELEVERD. VERMELD TELKENS DUIDELIJK WAT JOUW ROL WAS. Elke referentie op max 2pg A4 / 600 woorden inclusief beelden.

* Voor opdrachten door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden 10 kandidaten aangeschreven van op de kandidatenlijst beloftevolle Ontwerpers die een beperkt dossier indienen, indien ze willen kandideren voor de overheidsopdracht. Voor opdrachten met bestelbon zullen 5 kandidaten worden aangeschreven. Het dossier zal steeds volgende aspecten bevatten die aansluiten bij de gunningscriteria die we voor deze aanstellingsprocedure willen hanteren:

 • Visie op de concrete opdracht waarvoor de ontwerper aangeschreven wordt in een projectspecifieke nota (2pg A4 tekst, aangevuld met illustraties van eigen werk of andere referenties. Projectspecifieke schetsen en schema’s worden niet in beschouwing genomen en verwijderd uit het dossier). Dit criterium wordt gewogen op 40punten/100punten.
 • Minimale ervaring in ontwerp en uitvoering gericht op voorliggende specifieke opdracht aantonen met drie referenties waarvan 2 minstens twee in uitvoering of opgeleverd. (2pg A4 tekst + beeld per referentie). Dit criterium wordt gewogen op 30punten/100punten.
 • Ereloonvoorstel voor de ontwerpopdracht, waarbij per project een specifieke vork opgegeven zal worden, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en het bouwbudget. Dit criterium wordt gewogen op 30punten/100punten.