Openbaar onderzoek wijziging Algemeen Bouwreglement

1 juni 2020 tot en met 1 juli 2020

De Stad Gent wil de verkoop van individuele units in grootschalige studentenhuisvesting niet meer toelaten. Ook het verhandelen van andere zakelijke rechten (erfpacht, vruchtgebruik, …) zal niet meer kunnen. Zowel voor de Stad Gent als voor de hoger onderwijsinstellingen is de eenheid in eigendomsstructuur een essentieel onderdeel van het karakter van grootschalige studentenhuisvesting. Deze beleidslijn werd al sinds 2010 aangehouden, maar wordt nu geformaliseerd in het Algemeen Bouwreglement.

Voor de wijziging loopt een openbaar onderzoek van maandag 1 juni 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020. In die periode kun je opmerkingen en bezwaren indienen.

Wat er precies wijzigt in het reglement en hoe je bezwaar indient, vind je hier.