Openbaar onderzoek ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4 – Knoop Wachtebeke’

27 september 2019 tot en met 25 november 2019

Door een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek over het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4 – Knoop Wachtebeke’ komt er een tweede openbaar onderzoek. Dit  loopt van 27 september 2019 tot en met 25 november 2019.

Je kunt het ontwerpplan consulteren op www.omgevingvlaanderen.be/grup > rubriek ‘openbare onderzoeken RUP’s.

Het ontwerpplan ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook ter inzage bij de Balie Bouwen. Ook in Wachtebeke en Zelzate en bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving kun je het plan inkijken.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kun je tegen uiterlijk 25 november 2019 op een van volgende manieren indienen:

  • door een aangetekende brief te sturen aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • door adviezen, opmerkingen en bezwaren af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen
  • door adviezen, opmerkingen en bezwaren digitaal kenbaar te maken via de website www.omgevingvlaanderen.be.

Heb je al een advies uitgebracht tijdens het eerste openbaar onderzoek? Het staat je vrij om opnieuw een advies uit te brengen of het advies uit het eerste openbaar onderzoek te behouden.