Openbaar onderzoek gewestelijke RUP's R4 Knoop Wondelgem en R4 Knoop Wachtebeke

30 juli tot en met 27 september 2019

De Vlaamse Regering heeft de ontwerpen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen ‘R4- Knoop Wondelgem’ en ‘R4- Knoop Wachtebeke’ voorlopig vastgesteld op 24 mei 2019. Je kan deze plannen raadplegen op www.omgevingvlaanderen.be.

Over deze plannen organiseert de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek van dinsdag 30 juli tot en met vrijdag 27 september 2019. Tijdens deze periode liggen deze plannen ter inzage bij Departement Omgeving, afdeling GOP, Koning Albert ll-laan 20 bus 7 - 1000 Brussel en in de Balie Bouwen - AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent. Je kan tot vrijdag 27 september 2019 jouw opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen via de website www.omgevingvlaanderen.be of, tegen ontvangstbewijs, per brief afgeven bij de Balie Bouwen.