Noordhoutkouter

Op naar de Noordhoutkouter

Oproep aan ontwerpers

De sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshaard en Het Volk, en de vzw Sint Regina’s Godshuis maken plannen voor 130 nieuwe woningen in Baarle-Drongen op de Noordhoutkouter. Bijzonder is dat ook stadslandbouw een plek krijgt op de woonuitbreidingslocatie. De opdrachtgevers zoeken een team dat een stedenbouwkundig masterplan en een ontwerp voor het openbaar domein kan opmaken. Het projectgebied bedraagt ca. 12 ha. Het team zal nauw moeten samenwerken met de omwonenden, de toekomstige gebruikers, de verschillende besturen en diensten om tot een gedragen ontwerpvoorstel te komen.

  • Ereloon: volgens modelcontracten VMSW
  • Vergoeding: een vergoeding van 3.000 € wordt toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en een regelmatige offerte heeft ingediend. 

De selectieprocedure verloopt in twee fases. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.