Waterkluiskaai
Waterkluiskaai Gent

Ontwerpopdracht voor 31 woningen in Sint-Amandsberg

WoninGent zoekt een architect voor de bouw van sociale huurwoningen aan de Waterkluiskaai

Sociale Huisvestingsmaatschappij WoninGent plant 31 nieuwe sociale woningen aan de Waterkluiskaai in Sint-Amandsberg. De site van een voormalige houtzagerij aan de Schelde ligt in goed ontsloten woongebied. Woningent wil er kwalitatieve, betaalbare huurwoningen realiseren, met oog voor duurzaamheid en een aangename leefomgeving. 

  • De totale oppervlakte van de percelen bedraagt 2.838m².
  • Ereloon: volgens modelcontracten VMSW
  • Vergoeding: een vergoeding van 1.500 € wordt toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en een regelmatige offerte heeft ingediend. 
  • Timing: er wordt naar gestreefd eind 2023 in uitvoering te gaan.

De selectieprocedure verloopt in twee fases. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.