Een nieuw hoofdkantoor voor de socialistische mutualiteit Bond Moyson

Oproep aan kandidaat-ontwerpteams

Inframut vzw lanceert een bijzonder bestek voor de realisatie van een hedendaags kantoorgebouw op de site van de socialistische mutualiteiten op de Vrijdagsmarkt in Gent. Er wordt gezocht naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur) dat kan instaan voor een volledige opdracht, d.w.z. studie, ontwerp en opvolging van de werken.

De opdrachtgever vraagt eerst een onderzoek over het toekomstige ruimtelijk ontwerp om inzicht te krijgen in de benodigde renovatie- en uitbreidingswerken, inclusief het definiëren van de randvoorwaarden en het opmaken van een budgetraming. Dit onderzoek wordt de basis voor een schetsontwerp en de definitieve architectuuropdracht.

Kandidatuurstelling verloopt via het e-notification platform.

Uiterste indieningsdatum is 11 maart 2019.

De stadsbouwmeester Gent zal deel uitmaken van het adviescomité voor de selectie en gunning van het project.

Contact:

Inframut VZW
Dhr. Kris van Slycken
Manager real estate en facility
Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
09 333 53 83