Digitaal infomoment RUP Groen op 8 december

Openbaar onderzoek 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021

De Stad Gent maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het groen in de stad. Het RUP Groen beschermt bestaande groengebieden in Gent en maakt nieuwe ontwikkelingen als bos- en natuuruitbreiding en parken mogelijk. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatrobuuste stad te worden. Op die manier komt er 115 extra groen bij, waarvan 30 hectare bos. Daarnaast wordt 109 hectare publiek toegankelijk groen beschermd, net als 148 hectare natuur en bos.

Openbaar onderzoek

Het RUP bevindt zich in de fase van het ontwerp.  Daarbij hoort een openbaar onderzoek, dat loopt van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021.

Het openbaar onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. deel 1: de procedure van het RUP Groen
  2. deel 2: de onteigeningsprocedure voor de realisatie van de deelgebieden Oostakker-Slotendries, Sint-Amandsberg-Oude Bareel en Afsnee-Rosdambeekvallei in het RUP Groen

Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Hoe dit moet gebeuren, vind je hier. Alle eigenaars worden persoonlijk aangeschreven.

Digitaal infomoment

Op dinsdag 8 december om 20 uur vindt een digitaal infomoment plaats. Tijdens dit infomoment licht de Stad Gent de plannen voor het RUP toe en kan iedereen vragen stellen over de RUP-procedure. Inschrijven hiervoor is verplicht. Na inschrijving ontvang je een link om toegang te krijgen tot het infomoment.