Definitieve vaststelling RUP 171 Sport- en recreatieve voorzieningen: Boer Janssensstraat

Ruimtelijke oplossing voor de sportterreinen van Boer Janssens in Gentbrugge

Om een ruimtelijke oplossing te bieden voor de sportterreinen van Boer Janssens in Gentbrugge, heeft de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. De gemeenteraad heeft dit RUP definitief vastgesteld op 23 maart 2020.

Waarom een RUP voor Boer Janssens?

Het plangebied van dit RUP is een klein onderdeel van de sport- en recreatiecluster aan de Gentbrugse Meersen, waarvoor een planologisch probleem bestond. De terreinen met de clublokalen zijn destijds niet opgenomen bij de bestemmingswijziging tot dagrecreatiegebied binnen het gewestelijk RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. Hierdoor hadden deze nog de bestemming natuurgebied. Voor dit gebied is een stedenbouwkundig inrichtingsplan voor een sportcluster opgemaakt. De realisatie ervan botste echter op de verkeerde gewestplanbestemming. Door de bestemmingswijziging is de verdere ontwikkeling van de sportcluster wel mogelijk.