Conceptstudie Arsenaalsite Gentbrugge

Oproep aan kandidaat-multidisciplinaire teams - Afgelopen

In het nieuwe structuurplan Ruimte voor Gent wordt de Arsenaalsite, de oude spoorwegwerkplaats in Gentbrugge, aangeduid als toekomstig stedelijk knooppunt, als een plek met een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk en grote bedrijvigheid. Het terrein van 13ha in het zuidoosten van Gent, is momenteel nog in eigendom van de NMBS, maar wordt weldra verlaten.

Het Vlaams stadsvernieuwingsfonds kent een conceptsubsidie toe om de ontwikkeling van deze plek voor te bereiden. Kandidaten met interesse voor het maken van de studie over het toekomstige ruimtelijk verhaal, de programmatorische invulling en de uiteindelijke beheersvorm voor de site, kunnen zich inschrijven via de website van het Vlaamse stedenbeleid.

U vindt er alle info over de call (projectfiche, presentatie, beoordelingsfiche, interesseformulier). Verwacht wordt dat kandidaat-multidisciplinaire teams uiterlijk op 7 januari 2019 hun interesseformulier(en) sturen naar stephanie.vanopstal@vlaanderen.be en thierry.goossens@vlaanderen.be.

Uiterste indiendatum: 7 januari 2019
Bedrag conceptsubsidie: 60.000 euro.

De stadsbouwmeester Gent zal deel uitmaken van het adviescomité voor de selectie en gunning in de tweede fase van het project.

De Arsenaalsite in Gentbrugge is opgenomen als focusplek voor kwaliteit in de visienota mandaat Stadsbouwmeester Gent 2018-2023: Samen Stad Bouwen:

TRAAGHEID TESTEN OP HET OEFENPLEIN-ARSENAAL