Historische Nolli-kaart Rome

Cartograaf-illustrator gezocht!

De stadsbouwmeester is op zoek naar een ontwerper die presentatietekeningen kan maken op basis van cartografische gegevens.

De stadsbouwmeester zet in op visievorming over ruimtelijke projecten in Gent, om de architectuurkwaliteit en architectuurcultuur in de stad te verhogen. Dat vraagt om bevattelijke communicatie en verbeelding. De stadsbouwmeester beschikt over een eigen huisstijl en een reeks instrumenten die helpen om ruimtelijke expertise te delen. Maar voor bepaalde trajecten heeft de stadsbouwmeester nood aan een grafische benadering.

Niet alleen via ontwerp en ontwerpend onderzoek kunnen we scenario’s voor toekomstmogelijkheden aanschouwelijk maken. Ook via cartografie – thematische kaarten, ruimtelijke schema’s, en presentatietekeningen – kunnen we abstracte vormen van planning en visievorming en de concrete uitwerking in de architectuur van projecten, gebouwen en publieke ruimte voorbereiden.

Daarom schrijft de stadsbouwmeester een offertevraag uit voor ‘Het opmaken van presentatietekeningen op basis van cartografische gegevens in het kader van activiteiten die het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit als doelstelling hebben. Het gaat over verbeeldingskaarten (hoofdzakelijk) op stedenbouwkundige schaal’. De opdracht is tegen vermoedelijke hoeveelheid en geeft de stadsbouwmeester de mogelijkheid om op afroep kaarten te laten ontwikkelen voor diverse projecten bij wijze van aparte deelopdrachten.

Budget: deelopdrachten voor een totaal van max. 15.000 €

Periode: 2020-2023

Deadline kandidatuur: 21 april 2020, 11u.