Bekendmaking onteigeningsplan - rooilijnplan

Dwarsverbinding Proeftuinstraat - Hamerlandtragel

De Stad Gent wenst een fietsverbinding aan te leggen tussen de Proeftuinstraat en de Hamerlandtragel, waarbij ook een rioleringsstelsel zal worden aangelegd.

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 het rooilijnplan voorlopig vastgesteld en het onteigeningsbesluit voorlopig goedgekeurd, met het bijbehorende onteigeningsplan, de motiveringsnota en de projectnota. Van 8 april 2019 tot 8 mei 2019 liep er een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden er geen verweerschriften ingediend.

De gemeenteraad van 24 juni 2019 stelde het rooilijnplan definitief vast en keurde het onteigeningsbesluit definitief goed.