Stedenbouwkundig uittreksel

Wie in de Stad Gent vastgoed verkoopt, is verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie mee te delen over een bepaalde woning of pand.

Zowel particulieren, notarissen als vastgoedmakelaars moeten zich houden aan deze bijzondere informatieplicht. Zo moet de notaris bij een verkoop steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister (het stedenbouwkundig uittreksel) toevoegen aan de akten bij verkoop. De koper heeft hierdoor meer zekerheid over de staat van een bepaalde woning en weet zo welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.