Inspiratienota en Aanbevelingen Taskforce Wonen

Bekijk hier de Inspiratienota en de Aanbevelingen van de Taskforce Wonen.

De uitwerking van de verschillende sporen en oplossingen op het vlak van opvang en huisvesting werd toevertrouwd aan zes werkgroepen. Vanuit de werkgroepen werden beleidsaanbevelingen geformuleerd. Op donderdag 22 november 2018 werden deze beleidsaanbevelingen vanuit de Taskforce Wonen aan het grote publiek voorgesteld.

Vele aanbevelingen zijn meegenomen in het nieuwe bestuursakkoord. Tegelijkertijd stelde de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.


Lees hier de aanbevelingen van de Taskforce Wonen

Aanbevelingen PDF (8.97 MB)

Lees hier de inspiratienota Wonen

Inspiratienota PDF (12 MB)