Voorbereidende studies

Bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt er eerst een fysische ruimtelijke analyse gemaakt en worden de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten in beeld gebracht. In sommige gevallen voert het stadsbestuur voorafgaandelijk aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een meer uitgebreid ruimtelijk onderzoek van het plangebied. Het stadsbestuur kan er ook voor opteren om dergelijke studie uit te besteden aan een extern studiebureau.