Thematische gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Omdat het hier thematische en geen gebiedsgerichte RUP's betreft, vormt het plangebied van dergelijk RUP geen aaneengesloten geheel zoals in een gebiedsgericht RUP, maar bestaan ze uit verschillende ruimtelijk van elkaar gescheiden onderdelen (zones) waarbij een bepaald thema (bvb. wonen, groen, ...) het gemeenschappelijk element vormt.