23 BPA Meulestede

Raadpleeg hier de documenten voor BPA 23 - Meulestede.

Het BPA bestaat uit verschillende deelplannen / bestemmingsplannen. Het BPA werd goedgekeurd op 17 augustus 2001. Verschillende delen ervan zijn vervallen door de goedkeuring van het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Fase 2' op 20 juli 2012. Deze vervallen delen zijn wit gemaakt op de bestemmingsplannen.

Voor een deel van Glasgowstraat is het BPA dat goedgekeurd werd op 4 augustus 1971 wel nog van toepassing.

Als gevolg van het van kracht worden van het RUP 167 Stedelijk Wonen (28 augustus 2017) is ook het BPA 23 Meulestede gewijzigd zijn kleine delen ervan vervallen. Deze vervallen delen zijn wit gemaakt op de bestemmingsplannen.