164 RUP Wonen aan het Rabot

Raadpleeg hier de documenten voor het RUP 164 Wonen aan het Rabot

Een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het ‘plangebied’. Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt op de grens van de 19de-eeuwse Rabotwijk en het historisch centrum. De belangrijkste straten van het plangebied zijn de Opgeëistenlaan en het Griendeplein. Het gebied ligt tussen de straatwanden van de Begijnhoflaan, de Odisee Technologiecampus Gent (voorheen KAHO), de Filips Van Cleeflaan en het Rabotpark.

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 25 januari 2016.

Na de definitieve vaststelling beschikten de Vlaamse Regering en de deputatie nog over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit te schorsen. Er werden daartoe geen initiatieven genomen binnen de gestelde termijn.

De gemeenteraadsbeslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016. Het RUP werd definitief van kracht 14 dagen na deze publicatiedatum, meer bepaald op 1 april 2016.