G-9 BPA Arbed Zuid

Raadpleeg hier de documenten voor G-9 BPA Arbed Zuid.

Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de spoorwegberm (lijn Gent – Antwerpen), in het zuiden door Frederik Burvenichstraat, het westen Oude Brusselsestraat. Het plan werd goedgekeurd op 16 januari 2003.