G-8 BPA Arbed Noord

Raadpleeg hier de documenten voor G-8 BPA Arbed Noord.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Schelde, in het oosten door Edmond Blockstraat, in het zuiden door Kerkstraat. Het BPA werd goedgekeurd op 27 januari 2003.