Aanstiplijst hemelwater

Je vult de aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent in en voegt het bij je bouwdossier!

De ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

Striktere wetgeving sinds 2014

De Vlaamse regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving die dateert van 2004. Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2014 op aanvragen die vanaf die datum worden ingediend.

Met het nieuwe Bouwreglement van de Stad Gent zijn ook de aanstiplijsten regenwater aangepast aan de Gentse regelgeving. Je voegt de ‘aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent’ toe bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

Stap voor stap door de aanstiplijsten

  • Raadpleeg eerst de vragenlijst waarin je een antwoord vindt op veelvoorkomende vragen
  • Met enkele voorbeelden maken we duidelijk hoe je de wetgeving rond hemelwater toepast
  • Ook de technische informatie bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening biedt hulp bij het invullen van de aanstiplijst
  • TIP voor het berekenen van de infiltratievoorziening: www.watertoets.be

Heb je nog een vraag?

Zit je na het doorlopen van deze stappen nog steeds met vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Hou er wel rekening mee dat deze aanstiplijsten specifiek bedoeld zijn voor projecten binnen de Stad Gent. De diensten van de Stad Gent kunnen enkel uitleg verschaffen over deze Gentse projecten.