GRB: gratis bouwplantool voor architecten

GRB is een geografisch informatiesysteem dat gebouwen en percelen beter weergeeft dan kadasterkaarten. Dé basis voor de opmaak van plannen.

Ben je architect of bouwheer? Dan is het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) een handige tool. Dit geografisch informatiesysteem dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers verscheidene gegevens kunnen raadplegen. 

Conventioneel aanvaarde referentiegegevens

Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens:

  • Gebouwen
  • Percelen
  • Wegen en hun inrichting
  • Waterlopen
  • Spoorbanen 
  • Wegennetwerk

Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling, met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000.

Gratis beschikbaar voor iedereen

Het GRB is opengesteld voor alle gebruikers. Wie wil, kan de GRB-data dus gratis gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden vind je in de 'Gratis Open Data Licentie Vlaanderen'. Het komt erop neer dat je bij het doorgeven, bekendmaken of publiceren van de gegevens het volgende moet vermelden: ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, AGIV’.