Mijn woning staat op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Bepaalde gebouwen in Gent staan op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en genieten daardoor een zekere bescherming.

Heel wat gebouwen in de stad hebben een bijzondere architecturale of historische waarde en bepalen mee het beeld van een straat of een wijk. Deze gebouwen staan op de Inventaris voor het Bouwkundig Erfgoed. 

Wat is de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?

De Vlaamse overheid kan het behoud van erfgoed stimuleren door een inventaris vast te stellen. Hiermee bevestigt zij de erfgoedwaarden van een pand.

Wat betekent dit voor jou als eigenaar?

Is je woning opgenomen op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed dan wordt bij een omgevingsvergunning ook het advies gevraagd van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. 

Voor eigenaars van woningen die op de Inventaris staan, zijn er ook gunsten. Zo kan je zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie geven. Ook kan je in functie van het behoud van de erfgoedwaarden afwijken van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat. Tot slot kom je in aanmerking voor een erfgoedlening van de Vlaamse overheid.

Meer weten?

Alle informatie over de rechten en plichten en de inventaris vind je op onroerenderfgoed.be.