Beheerplannen voor beschermde stadsgezichten

Beheerplannen voor een toekomstgerichte aanpak van stadsgezichten

Wat is een beheerplan?

Beheerplannen zijn in het leven geroepen door het Onroerend Erfgoeddecreet van 2013. Ze kunnen worden opgemaakt voor beschermd onroerend erfgoed en beschrijven:

  • Hoe beschermd erfgoed op termijn kan evolueren
  • Welke functies mogelijk zijn 
  • Welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn voor instandhouding en onderhoud

 

Wat zijn de voordelen voor jou als eigenaar?

Een beheerplan is een werkinstrument dat de acties of werken oplijst die nodig zijn om de erfgoedwaarden van een gebouw te behouden of herstellen. Voor het uitvoeren van werken aan een gebouw binnen een beschermd stadsgezicht moet je een toelating vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Is er voor jouw woning een goedgekeurd beheerplan, dan hoef je geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken die het beheerplan vrijstelt.

Voor een aantal werken in een beschermd stadsgezicht kan je een erfgoedpremie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dan moet zo'n plan opgemaakt zijn. Zonder een goedgekeurd beheerplan heb je geen recht op deze premie

Wie kan een beheerplan opmaken?

Je kan zelf of met een groep eigenaars een beheerplan opmaken.

Voor grotere gehelen maakt de Stad beheerplannen op.  Dan krijg je een uitnodiging voor een informatieavond waarop de Stad de procedure en de voordelen van zo'n beheerplan toelicht.

Waar vind je de goedgekeurde beheerplannen?

Na goedkeuring vind je het beheerplan terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed