Selectief slopen

Bouwafval selectief ontmantelen en op de juiste manier recycleren.

Selectief slopen is het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen bij het slopen van een gebouw. We spreken ook van het demonteren, het selectief ontmantelen of strippen van een gebouw.

Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende afvalstoffen is trouwens wettelijk verplicht.

Bij een selectieve sloop verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton) alvorens hij het karkas zelf sloopt.

Ovam zorgt voor een goede begeleiding van dit traject.