Bouwafval

Tijdens verbouwingswerken zult u veel afval en puin verzamelen. Hiervoor heeft u vaak een container nodig om dit afval te verzamelen.

De Stad Gent verzamelt op haar beurt bouwafval in de containerparken of haalt het aan huis op in bouwafvalzakken.