Lichtplan is energiebesparend en gaat lichthinder en lichtvervuiling tegen

Het Lichtplan bespaart ook energie op de volledige openbare verlichting en pakt lichthinder en lichtvervuiling aan.

Doelstelling

De doelstelling is dubbel:

 1. Een aanzienlijke milieuwinst boeken
 2. Een forse besparing op de energiefactuur realiseren.

Energiebesparing

De Stad Gent is al meer dan tien jaar bezig aan de realisatie van het lichtplan. Rationeel energiegebruik (REG) is hier een wezenlijk onderdeel van. Stad Gent wil energie op de volledige openbare verlichting besparen door:

 • een weldoordachte keuze van (niet)-verlichtingsprincipes en
 • toepassing van hedendaags verlichtingsmateriaal.

REG-acties

Sinds 1999 heeft Gent reeds verschillende REG-acties inzake openbare verlichting uitgevoerd en werd de REG-doelstelling reeds vroegtijdig behaald met de REG-acties van 2010-2012.

De Stad Gent heeft zich geëngageerd om nog een stap verder te gaan door nieuwe REG-acties uit te voeren en maakt hierbij gebruik van de nieuwste verlichtingstechnologieën zoals LED-verlichting.

De REG-acties zorgen voor een energiezuinigere verlichting, zonder evenwel de (verkeers)veiligheid in het gedrang te brengen.
Concrete maatregelen:

 • Vervanging van kwikdamplampen volgens ‘Eu-verplichting'
 • Vervanging van traditionele verkeerslichten door LED-verlichting
 • Verlagen van het gemiddeld vermogen van de lampen met minstens 1 niveau
 • Het behoud van armaturen en werken met nieuwe generatie lampen met elektronische voorschakelapperatuur
 • Op bepaalde plaatsen geen nieuwe masten voorzien.

Energiebesparing zowel voor openbare als voor sfeerverlichting


De openbare verlichting in Gent bestaat uit functionele straatverlichting, monument- en sfeerverlichting. Netbeheerder Fluvius staat, in opdracht van de Stad Gent, in voor de uitvoering van de openbare verlichting. Fluvius zorgt onder andere voor de plaatsing, onderhoud en vervanging van de verlichting volgens de richtlijnen van het Lichtplan.

De functionele straatverlichting brandt continu van zonsondergang tot zonsopgang, terwijl de sfeerverlichting en de monumentverlichting om middernacht doven.

De drie torens van Gent zijn de enige monumenten waarvan de verlichting ’s nachts continu doorbrandt. Het aandeel monument- en sfeerverlichting bedraagt 6 tot 10% van het totale energieverbruik voor openbare verlichting. Ook voor de toekomst wil de Stad Gent nog verder energie besparen.

Lichtvervuiling en lichthinder

De toenemende 24-uurseconomie geeft naast kansen ook nieuwe problemen. Twee neveneffecten hiervan zijn lichtvervuiling en lichthinder.

 • Lichtvervuiling is de overbelichting van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht.
 • Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.

Het Lichtplan wil deze problemen aanpakken en zet concreet in op:

1. Op de juiste plaats en op het juiste moment.

Vermindering van het algemeen verlichtingsniveau van de volledige stad door de verlichting af te stemmen op de juiste activiteit, het juiste tijdstip en met de juiste technologie. In Gent brandt de monument-en sfeerverlichting enkel tot middernacht, nadien wordt deze gedoofd om de duisternis van de nacht te bewaren.

2. Gebruik van de juiste materialen

 • juiste posities en hoogtes van lichtpunten
 • verblinding vermijden door bolle i.p.v. vlakke lichtkappen te gebruiken
 • indirecte verlichting in groenparken om de nachtrust van flora en fauna niet te verstoren

3. Plan voor bedrijven in Kanaalzone

In een derde fase van het lichtplan, zal het inzetten op de verlichting in de Kanaalzone. Hierbij zal de stad aan de bedrijven advies geven over de keuze van verlichtingsopstelling. De nadruk ligt op het tegengaan van lichthinder door:

 • De verlichting af te stemmen op de activiteit (niet overal hele nacht blijven branden bij geen activiteit)
 • De verlichting conform te maken aan de Europese verlichtingsnormen.

4. Aanpak storende verlichting -advies en reglementering

Felverlichte uithangborden of verblindende spots aan gevels, té felle etalageverlichting, slecht geplaatste of slecht gerichte verlichting... kunnen hinderlijk zijn en het nachtelijk straatbeeld verstoren. Om lichthinder tegen te gaan, werkt de Stad Gent op twee sporen:

 • informatie en sensibilisering (communicatie)
 • Normering en handhaving (verlichtingsnormen, vergunningen, reglementen...). In het lichtplan staan al richtlijnen voor private verlichting. Verdere reglementering wordt dynamisch en aanpasbaar uitgewerkt per stadsdeel.