Hospitawonen

Als eigenaar-bewoner een kamer verhuren in uw woning aan een alleenstaande of een student.

Hospitawonen is een woonvorm waarbij een eigenaar één kamer in zijn eengezinswoning of appartement verhuurt aan één persoon. De eigenaar woont er zelf ook, eventueel met zijn gezin. En hij deelt minstens één specifieke ruimte (toilet of badkamer/douche of keuken) met zijn huurder.

1. Wie komt in aanmerking?

2. Wat zijn de voorwaarden?

3. Hoe aanvragen?

4. Gebruik een modelhuurcontract

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

 

Een vergunning op papier indienen?

Hier vindt u meer informatie PDF (7.13 MB)

 

1. Wie komt in aanmerking?

Alleenstaanden, zowel studenten als niet-studenten, die een kamer willen huren en bepaalde voorzieningen delen met de inwonende eigenaar.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verhuurder:

• U verhuurt maar één kamer in zijn woning.

• U bent eigenaar én bewoner van de woning. U bent er ook gedomicilieerd.

Voor de woning:

• Per bouwlaag is er minstens één rookmelder.

• De volledige woning voldoet aan het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

• De minimale oppervlakte voor de woonkamer is 24 m² en voor de keuken 6 m². Als beide één ruimte vormen moet deze minstens 27 m² zijn.

• U beschikt over een slaapkamer van minimaal 11 m² én een vrije kamer van minstens 12 m². De hoogte van de ruimtes is minimaal 2,2 meter. Is de oppervlakte groter dan het strikte minimum (11 of 12 m²)? Dan is voor die extra oppervlakte, de minimale hoogte van 2,2 meter niet verplicht.

• De volledige woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Die bevat regels over kwaliteit, veiligheid en comfort. De belangrijkste basisregels voor de te verhuren kamer zijn:

  1. De oppervlakte bedraagt minstens 12 m² en de hoogte 2,2 meter.
  2. Voor elke extra voorziening in de kamer (toilet, bad of douche of kookruimte) is er minstens 3 m² extra oppervlakte. Zo moet een kamer met een douche minstens 15 m² zijn.
  3. Er is voldoende verlichting, verluchting, elektriciteit en verwarming.
  4. De elektriciteit en verwarming zijn veilig.
  5. Er is een wastafel met koud en warm water.
  6. De kamer is rechtstreeks (en niet via een andere kamer) toegankelijk.
  7. Er hangt een rookmelder.

Voor de huurder:

• U gebruikt de kamer niet voor beroepsactiviteiten.

• U deelt minstens één van de volgende voorzieningen met de eigenaar: toilet, bad of douche, kookruimte.

• U huurder bewoont de kamer alleen. U mag zich er domiciliëren.

3. Hoe aanvragen?

Wilt u een kamer in uw woning verhuren volgens hospitawonen? Vraag uw omgevingsvergunning digitaal aan via het handige stappenplan. U kunt uw aanvraag ook op papier indienen bij de Balie Bouwen in het AC Zuid, meer informatie vindt u terug bovenaan deze pagina.

5 jaar geldig

Keurt de Stad Gent uw aanvraag goed? Dan geldt uw vergunning voor hospitawonen 5 jaar lang. Wilt u na die periode verder gaan met hospitawonen, hernieuw dan uw aanvraag.

4. Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stelt u bij hospitawonen een huurcontract op. Daarin verwerkt u alle voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. U kunt ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwijzer in uw buurt voor meer informatie of download hier het modelhuurcontract.

5. Wat verandert er fiscaal en financieel

Ga de mogelijke gevolgen van hospitawonen na voor uw inkomen en belastingen en uw lening, woonbonus of woonpremie. Zo stelt u zichzelf gerust dat u aan alles hebt gedacht en merkt u dat de impact niet groot hoeft te zijn.

Voor de verhuurder

Het deel van uw woning dat u verhuurt, is niet fiscaal vrijgesteld want u stelt dan dat deel van uw onroerende goed ter beschikking aan derden. Bereken met welk kadastraal inkomen de verhuurde kamer overeenkomt. En geef dat aan in de aangifte – bij de inkomsten van onroerende goederen. De impact daarvan? Die hangt af van uw inkomsten. En of u werkt, of van een vervangingsinkomen leeft.

Is de kamer die u verhuurt gemeubeld? Dan geeft u de helft van de inkomsten van die ‘roerende goederen’, de meubels, aan bij uw aangifte personenbelasting – bij de inkomsten van kapitalen en roerende goederen. Het huuraandeel van de meubels is standaard 40 procent van de totale huurprijs. Maar u kunt het ook anders vastleggen in uw huurcontract.

Informeer bij uw financiële instelling of hospitawonen uw lening of woonbonus zou beïnvloeden. De kamer die u verhuurt wordt immers niet meer beschouwd als ‘eigen’ woning. Zo verzekert u zichzelf ervan dat u alleen doet wat voor u voordelig is.

Woonpremie

Domicilieert uw huurder zich? Dan kan dit uw woonpremie (bijvoorbeeld de Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers stellen inkomensvoorwaarden. En ze bekijken daarvoor het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners. Voor andere premies speelt het inkomen dan weer géén rol.

Voor de huurder en verhuurder

U ontvangt een vervangingsinkomen

De vergunning zorgt ervoor dat de Dienst Burgerzaken de huurder en (het gezin van de) eigenaar apart inschrijft in het bevolkingsregister. Neem contact op met de instantie die uw vervangingsinkomen uitbetaalt, om na te gaan of het bedrag van uw uitkering wijzigt in geval van hospitawonen.