Hospitawonen

Als eigenaar-bewoner een kamer in je woning verhuren aan een alleenstaande of een student? Het kan via hospitawonen.

Hospitawonen is een woonvorm waarbij een eigenaar 1 kamer in zijn eengezinswoning of appartement verhuurt aan 1 persoon. De eigenaar woont er zelf ook, eventueel met zijn gezin. En hij deelt minstens 1 specifieke ruimte (toilet of badkamer/douche of keuken) met zijn huurder.

1. Wie komt in aanmerking?

2. Wat zijn de voorwaarden?

3. Hoe vraag je hospitawonen aan?

4. Gebruik een modelhuurcontract

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

Meer lezen over hospitawonen?

 

1. Wie komt in aanmerking?

Alleenstaanden, zowel studenten als niet-studenten, die een kamer willen huren en bepaalde voorzieningen delen met de inwonende eigenaar.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verhuurder

• Je verhuurt maar 1 kamer in je woning.

• Je bent eigenaar én bewoner van de woning. Je bent er ook gedomicilieerd.

Voor de woning

• Per bouwlaag is er minstens 1 rookmelder.

• De volledige woning voldoet aan het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

• De minimale oppervlakte voor de woonkamer is 24 m² en voor de keuken 6 m². Als beide 1 ruimte vormen, moet deze minstens 27 m² zijn.

• Je beschikt over een slaapkamer van minimaal 11 m² én een vrije kamer van minstens 12 m². De hoogte van de ruimtes is minimaal 2,2 meter. Is de oppervlakte groter dan het strikte minimum (11 of 12 m²)? Dan is voor die extra oppervlakte, de minimale hoogte van 2,2 meter niet verplicht.

• De volledige woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Die bevat regels over kwaliteit, veiligheid en comfort. De belangrijkste basisregels voor de te verhuren kamer zijn:

  1. De oppervlakte bedraagt minstens 12 m² en de hoogte 2,2 meter.
  2. Voor elke extra voorziening in de kamer (toilet, bad of douche of kookruimte) is er minstens 3 m² extra oppervlakte. Zo moet een kamer met een douche minstens 15 m² zijn.
  3. Er is voldoende verlichting, verluchting, elektriciteit en verwarming.
  4. De elektriciteit en verwarming zijn veilig.
  5. Er is een wastafel met koud en warm water.
  6. De kamer is rechtstreeks (en niet via een andere kamer) toegankelijk.
  7. Er hangt een rookmelder.

Voor de huurder

• Je gebruikt de kamer niet voor beroepsactiviteiten.

• Je deelt minstens 1 van de volgende voorzieningen met de eigenaar: toilet, bad of douche, kookruimte.

• Je bewoont de kamer alleen. Je mag je er domiciliëren.

3. Hoe vraag je hospitawonen aan?

Wil je een kamer in je woning verhuren volgens hospitawonen? Vraag je omgevingsvergunning digitaal aan via het handige stappenplan. Je kan je aanvraag ook op papier indienen bij de Balie Bouwen in het AC Zuid. Meer informatie vind je terug bovenaan deze pagina.

Keurt de Stad Gent jouw aanvraag goed? Dan geldt je vergunning voor hospitawonen 5 jaar lang. Wil je na die periode verder gaan met hospitawonen, hernieuw dan je aanvraag.

4. Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stel je bij hospitawonen een huurcontract op. Daarin verwerk je alle voorwaarden, rechten en plichten voor jou en je huurder.

Je kan ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwijzer in je buurt of download het modelhuurcontract.

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

Ga de mogelijke gevolgen van hospitawonen na voor jouw inkomen, belastingen, lening, woonbonus of woonpremie. De impact hoeft niet groot te zijn.

Voor de verhuurder

Het deel van je woning dat je verhuurt, is niet fiscaal vrijgesteld. Want je stelt dat deel van je onroerende goed ter beschikking aan derden. Bereken met welk kadastraal inkomen de verhuurde kamer overeenkomt. En geef dat aan in de aangifte – bij de inkomsten van onroerende goederen. De impact daarvan? Die hangt af van je inkomsten. En of je werkt, of van een vervangingsinkomen leeft.

Is de kamer die je verhuurt gemeubeld? Dan geef je de helft van de inkomsten van die ‘roerende goederen’ aan bij je aangifte personenbelasting – bij de inkomsten van kapitalen en roerende goederen. Het huuraandeel van de meubels is standaard 40% van de totale huurprijs. Maar je kan het ook anders vastleggen in je huurcontract.

Informeer bij jouw financiële instelling of hospitawonen je lening of woonbonus zou beïnvloeden. De kamer die je verhuurt, wordt immers niet meer beschouwd als ‘eigen’ woning. Zo verzeker je jezelf ervan dat je alleen doet wat voor jou voordelig is.

Woonpremie

Domicilieert je huurder zich? Dan kan dit je woonpremie (bijvoorbeeld de Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers stellen inkomensvoorwaarden. En ze bekijken daarvoor het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners. Voor andere premies speelt het inkomen dan weer géén rol.

Voor de huurder en verhuurder

Je ontvangt een vervangingsinkomen

De vergunning zorgt ervoor dat de Dienst Burgerzaken de huurder en (het gezin van de) eigenaar apart inschrijft in het bevolkingsregister. Neem contact op met de instantie die jouw vervangingsinkomen uitbetaalt. Ga na of het bedrag van je uitkering wijzigt in geval van hospitawonen.

Meer lezen over hospitawonen?

Wil je digitaal een vergunning aanvragen?

Volg het stappenplan PDF (7.13 MB)