Gebreken aan je huurwoning

Gebreken aan je woning? Dan kan je de volgende stappen ondernemen.

Een kwaliteitsvolle woning is veiliger, gezonder, comfortabeler en aangenamer om in te leven.

Heeft jouw huurwoning gebreken, neem dan de nodige stappen om ze op te lossen. Lees hier meer over in de brochure 'Gebreken aan de huurwoning'. Deze informeert over:

  • de verantwoordelijkheden van huurder en verhuurder (herstellingen, meldingsplicht, ...)
  • het conformiteitsonderzoek en de gevolgen
  • overlast door ongedierte of woningvervuiling
  • kwaliteit van het binnenmilieu
  • CO-vergiftiging
  • procedures bij het Vredegerecht.

Voor meer informatie en advies kan je terecht bij de Woonwijzer in je buurt, de Huurdersbond (voor huurders) of de Verenigde Eigenaars (voor verhuurders).

 

Lees de brochure

'Gebreken aan de huurwoning' PDF (13.05 MB)