Woonadvies voor senioren

Stad Gent geeft gratis advies over zo lang mogelijk thuis wonen. Ze biedt ook alternatieve woonvormen aan voor als het moeilijker wordt.

Zelfstandig thuis wonen

Wil je zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? Heb je nood aan wat extra hulp?

De lokale dienstencentra ondersteunen de buurtbewoners om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te kunnen wonen.
Ze hebben extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen. Je kan er onder andere terecht voor gratis advies over:

  • ergotherapie
  • wonen in een assistentiewoning
  • een eventuele opname in een woonzorgcentrum

Ergotherapeuten geven je tips om je huis veiliger en beter bewoonbaar te maken. Zo kan je langer zelfstandig en comfortabel thuis wonen.

 

Assistentiewoningen en woonzorgcentra

Lukt het niet langer om alleen thuis te wonen?
Dan kan je je kandidaat stellen om te wonen in een van de 4 woonzorgcentra (rusthuizen), de zorgsite Zuiderlicht, of de Gentse assistentiewoningen.

Er zijn 603 plaatsen voor langdurige opname, en 16 plaatsen voor kortverblijf in de woonzorgcentra.
Daarnaast zijn er nog 120 specifieke woongelegenheden voor senioren die wel nog voldoende zelfstandig zijn.