Ruimte voor ouderen

Onze studie Ruimte voor ouderen biedt een leidraad aan wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden.

Waarom een studie 'Ruimte voor ouderen'?

De bevolkingsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) tonen voor heel Vlaanderen een toenemende vergrijzing (60-plussers) en verwitting (80-plussers) aan. Deze ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis blijven wonen of op zijn minst in de buurt van hun vertrouwde omgeving.

In Gent willen we deze ouderen ondersteunen in hun keuze om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Op het moment dat dit thuiswonen in het gedrang komt, willen we de oudere een gevarieerd aanbod aan alternatieve woningtypes en woonvormen aanbieden en dit bij voorkeur in hun eigen wijk.

Hierbij willen we ook oog hebben voor de beschikbare hulp- en dienstverlening in de wijk, zodat de wijk seniorvriendelijker wordt. De studie ‘Ruimte voor ouderen’ is een 1e stap om dit te verwezenlijken.

De studie kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen:

  • OCMW Gent - Departement Ouderenzorg 
  • Stadsdienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
  • Stadsdienst Wonen 
  • Stadsdienst Sociale Voorzieningen

Voor wie is de studie bedoeld?

Het is een leidraad voor mensen die op een kwaliteitsvolle manier ruimte voor ouderen willen creëren:

  • Zorgverstrekkers
  • Investeerders
  • Projectontwikkelaars

Er hoort ook een praktische handleiding bij, waarmee je kan nagaan of een nieuw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen.

Al eens aan een assistentiewoning gedacht?

Een dagje ouder worden, maar toch zelfstandig en zorgeloos blijven wonen? Een erkende assistentiewoning is de ideale oplossing.

Een assistentiewoning (de vroegere serviceflat) is:

  • Individueel aangepast appartement
  • Voor 65-plussers, alleen of met partner
  • Waar professionele zorgverlening is voorzien

Zowel private ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen als het OCMW kunnen assistentiewoningen bouwen. Ze bestaan in alle mogelijke vormen en formaten. En er zijn allerlei mogelijke manieren om in zo’n assistentiewoning te wonen: huren, kopen of investeren.

Laat je helpen bij je beslissing 

Lees de brochure Al eens aan een assistentiewoning gedacht?