Wijs verdichten en verluchten

We doen meer met de beschikbare ruimte

De Gentse bevolking groeit en verandert. Er komen meer jongeren, ouderen, mensen met migratieachtergrond, alleenstaanden, grotere en nieuw samengestelde gezinnen, mensen die een huis delen, ... Om dit op te vangen, gaan we slim verdichten én verluchten.

Verdichten doen we bijvoorbeeld door

  • hoger te bouwen en ondergrondse ruimten te gebruiken
  • gebouwen en parkeerruimtes in te zetten voor verschillende doelen op verschillende tijdstippen
  • grote percelen te verkavelen in kleinere stukken

Verluchten doen we bijvoorbeeld door dichtgeslibde ruimtes tussen huizenblokken, die nu vaak ingenomen worden door koterijen en garageboxen, open te maken.

Zo kunnen we meer doen met de beschikbare ruimte.

Hoe zullen we wonen in 2030? In dit filmpje vertellen 5 leerlingen van De Kleurdoos in Ledeberg hoe zij in de toekomst willen wonen.

 

 

Lees meer over verdichten en verluchten.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

 

Ontdek het Gent van vandaag en morgen tijdens een fiets- of wandeltocht

Download de folder met de routes PDF (1.36 MB)